18 marca 2021 r. – Światowy Dzień Recyklingu – „Śmieci. Redukuję. Segreguję.”

Uczniowie naszej szkoły wspólnie z wychowawcami i nauczycielami zastanawiali się co można zrobić, aby zmienić na lepsze nasze otoczenie. 

W klasach I-III zrealizowano godziny wychowawcze pod hasłem:

„Piątka za segregację. Dlaczego warto segregować śmieci?”

W klasach IV-VI zrealizowano godziny wychowawcze o tematyce proekologicznej. 

Uczniowie klasy 6a zaproponowali ciekawe hasła promujące ochronę środowiska:

Maurycy Miazga:

  1. Gdy świat czysty i zadbany, to my wszyscy zdrowie mamy!
  2. Nie siedź tylko przy laptopie, zbieraj korki, bądź na topie!
  3. O planetę swą się zatroszcz, bycie eko to jest wartość!

Julia Jenda

SEGREGACJA FAJNA SPRAWA. KTO SEGREGUJE DLA TEGO BRAWA!  
Antoni Wybraniec

KTO ŚMIECI SEGREGUJE, MATKĘ ZIEMIĘ WCIĄŻ RATUJE!

Kacper Gaś

Segreguj śmieci! Ucz inne dzieci!

Mikołaj Andrzejewski

Im mniej na świecie śmieci, tym więcej uśmiechów na twarzach dzieci.

Hasło zaproponowane przez uczniów klasy 6c:

Wiktora Ułanowska

Śmieci segregujesz, planetę ratujesz.

Wiktor Holuk

Śmieci segregujesz, Ziemię ratujesz.

Łukasz Krawczyński

Kto śmieci segreguje, ten Ziemię ratuje.

Hasła zaproponowane przez uczniów klasy 6 d:

Katarzyna Osińska

Dzieci segregujcie śmieci.

Maja Radelczuk

Oszczędzaj wodę bo tak

Mikołaj Łydziński

Recyklinguję i dobrze z tym się czuję.

Nikola Radelczuk

Śmieci segregujmy przyrodę szanujmy.

Weronika Mazurek

Rycyklingujesz życie ratujesz.

Maja Radelczuk

Kto kocha życie segreguje śmieci. 

Klaudia Krasuń

Segreguję i planetę ratuję.

Michał Soja

Gdy odpady wyrzucamy o środowisko dobrze dbamy.

Julia Otkała

Nie chcecie degeneracji zaufajcie segregacji.

Maja Radelczuk

Drogie dzieci segregujcie wstrętne śmieci.

Hasła zaproponowane przez Michała Szymańskiego z klasy 4b:

Okaż kulturę i chroń naturę.

Na ochronie środowiska, nasze zdrowie zyska.

Nie zostawiaj śmieci w lesie, bo on tego nie zniesie.

Nie wyrzucaj jak leci, wszystkiego do śmieci.

O zagadnieniach związanych z recyklingiem uczniowie klas VII –VIII dyskutowali na lekcjach chemii. Temat lekcji: Z recyklingiem na co dzień.

Chętni uczniowie przygotowali gry planszowe o tematyce ekologicznej.

Zagadnienia realizowane na godzinach wychowawczych zainspirowały dzieci z klas IV-VI
do wykonania postaci EKOBOHATERA z materiałów, które poddawane są recyklingowi. Uczniowie klas VII realizowali takie zadanie na lekcjach plastyki. 

Dzień bez Samochodu obchodziliśmy 22 września 2021. Jak co roku, uczniowie naszej szkoły otrzymali drobny upominek za przyjście do szkoły na piechotę lub dotarcie do szkoły rowerem. Akcję poprzedziły zajęcia promujące bezpieczny dl środowiska tryb życia np. wybieranie komunikacji miejskiej zamiast jeżdżenia samochodem, częste chodzenie na piechotę lub pokonywanie odległości na terenie miasta rowerem.

Warsztaty garncarskie prowadzone przez pracownika Muzeum Chełmskiego odbyły się w dniach od 2.09. do 8.09.2021. W warsztatach wzięli udział uczniowie kl. 2a, 2b, 3a, 5a, 6a, 7a, 7b i 7d, w sumie ok. 160 osób. W ramach zajęć uczniowie wykonali metodą wałeczkową miseczkę według własnego projektu. Pracownik muzeum przedstawił także uczniom historię wyrobu naczyń garncarskich oraz pokazał kilka eksponatów znalezionych w okolicach Chełma.

Udział uczniów w Instagramowej akcji promującej wiedzę nt. Lubelskich parków narodowych i krajobrazowych #KIERUNEKLUBELSKIEKRAJOBRAZY.

Akcja odbywa się w ramach kampanii edukacyjnej „Lubelskie spotkania z przyrodą”, którą prowadzi Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych Urzędu Marszałkowskiego w województwa Lubelskiego. Czas trwania akcji 15.01. 2021 – do 12.12.2021 r.

21 marca 2021 r – Światowy Dzień Lasu

„Nauka w las nie wiedzie, a z lasu wyprowadza”

Młodzież i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 aktywnie włączyli się w obchody Światowego Dnia Lasu. Uczniowie klas VI uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez pracownika Lasów Państwowych Nadleśnictwa Chełm pana Piotra Kosmali na temat „Od nasionka
do drzewa”.

Uczniowie przygotowali: prezentacje, plakaty i   prace plastyczne w różnych technikach.  Prace dotyczyły typów lasów, pięter lasu, jego funkcji, mieszkańców i zasad właściwego zachowania się podczas przebywania na ich obszarze.

 Opracowane materiały zostały udostępnione społeczności szkolnej celem zwiększenia wśród uczniów świadomości na temat ważnej roli lasów w życiu i gospodarce człowieka.

Grupy uczniów z klas 4 – 6 w projekcie badawczym pt: „Odkrywamy drzewa wokół nas – uczymy się we współdziałaniu” – którego koordynatorem jest PWSZ w Chełmie, partner lokalny Centrum Nauki Kopernik i Chełmska Sieć Klub Młodego Odkrywcy. Projekt jest realizowany pod patronatem Urzędu Miasta Chełm, Kuratorium Oświaty w Lublinie – Delegatura w Chełmie, LSCDN oddział w Chełmie. Prace wykonały dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej.

22 marca na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Wody.

Święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 22 grudnia 1992, obchodzone corocznie 22 marca.

Powodem powołania tego święta był fakt, że ponad miliard ludzi na świecie cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Ideą obchodów jest uświadomienie państwom członkowskim wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą
i społeczną. Światowy Dzień Wody 2021 obchodzony jest pod hasłem „Docenianie wody”. Według danych ONZ wody zaczyna brakować w miejscach, w których dotychczas było jej pod dostatkiem.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmie aktywnie włączyli się
w obchody Dnia Wody w ramach realizacji projektu „Szkoła ćwiczeń”. Młodzież z tej okazji przygotowała prezentacje i doświadczenia z wodą, które zostały udostępnione społeczności szkolnej celem zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej roli, jaką woda odgrywa
w naszym życiu, ale też zagrożeń, jakie niesie ze sobą „kurczenie się” jej zasobów.

Klasa 6 d pod opieką p.Magdaleny Michalskiej i p.Agnieszki Raczyńskiej – Cyfra przygotowała w języku angielskim inscenizację pt.”The tree” czyli „Drzewo”, którego treść opowiada o zaletach drzew w życiu człowieka, a także o zagrożeniach, jakie współczesny – bardzo cywilizowany i konsumpcyjny świat niesie przyrodzie, a wśród niej drzewom. Przedstawienie zostało przygotowane na konkurs międzynarodowy (między szkołami partnerskimi), który jednak z powodu pandemii covid się nie odbył, ponieważ większość szkół partnerskich prowadziła lekcje online i nie była w stanie nagrać przedstawienia.

Nasze przedstawienie zostało nagrane na DVD i odtworzone podczas wirtualnej wymiany w maju 2021, którą zorganizowała szkoła partnerska z Sycylii. Przedstawienie obejrzały także wybrane klasy SP 4 i jest ono nadal dostępne w bibliotece szkolnej i może służyć jako urozmaicenie lekcji o tematyce ekologicznej. Same przygotowania do przedstawienia rozpoczęły się już w lutym 2020, jednak z powodu trwającej pandemii nagranie nastąpiło dopiero w maju 2021. W przygotowaniu dekoracji pomogły: p.Barbara Sokół-Dobrzańska – nauczyciel plastyki i p.Marzena Drozda – nauczyciel techniki.

Wirtualną wymianę grup uczniów zorganizowała szkoła partnerska z Sycylii w dniach 24 – 26 maja 2021. Wymiana nie mogła odbyć się w sposób tradycyjny z powodu panującej na świecie pandemii Covid-19. Ze Szkoły Podstawowej nr 4 w wymianie wzięło udział 15 uczniów z klas szóstych i 2 nauczycieli języka angielskiego.

Spotkanie odbywało się online z wykorzystaniem aplikacji Google Meet przez trzy kolejne dni w godz. 10 – 13. Pierwszego dnia nasi uczniowie korzystali z sali komputerowej, a natomiast w kolejnych dniach z powodu odbywających się egzaminów klas ósmych korzystali z telewizora w s.11 i własnych telefonów lub tabletów, które umożliwiały np. udział w konkursach internetowych lub głosowaniu (w konkursie fotograficznym).

Spotkanie było podsumowaniem naszych działań projektowych, obejrzeliśmy stworzone podczas projektu produkty końcowe np. prezentacje multimedialne na temat obszarów chronionych, prace uczniów, przedstawienia teatralne; wzięliśmy udział w quizach internetowych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz malowaliśmy farbami płytki gipsowe w sycylijskie wzory zgodnie z filmem instruktażowym, przedstawionym przez szkołę z Sycylii.

Uczniowie byli zainteresowani zajęciami i chętnie brali udział w proponowanych aktywnościach, mieli także okazję zobaczyć na filmach bądź prezentacjach, jak wyglądają szkoły partnerskie i jaki system szkolny funkcjonuje w danej placówce.